Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024 Tải về
128KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non” tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 - 2024 Tải về
7142UBND-NV bổ sung và làm sạch dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm Tải về
1010PGDĐT-NV tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Tải về
333QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm học 2022 - 2023 Tải về
128QĐ-PGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chuyên môn Giáo dục mầm non huyện Tháp Mười năm học 2023 - 2024 Tải về
115KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Thăm và làm việc với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học năm học 2023 - 2024 Tải về
KH-SGDĐTKẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi của bé (còn gọi là Ngày Hội giao lưu của bé) năm học 2023 - 2024 Tải về
918PGDĐT-NVTriển khai Kế hoạch số 5985/KHUBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Tháp Mười Tải về
5985KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tết Trung thu năm 2023 Tải về
889KH-PGDĐTKẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 - 2024 Tải về
97HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
95HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 - 2024 Tải về
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI HẢNH HƯỞNG NĂM 2023 (ĐỢT 01) Tải về
2909TB-ĐHĐTTHÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2023, cho giáo viên thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
1198TB-HĐSK THÔNG BÁO Kết quả xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đợt 01, lĩnh vực giáo dục, năm 2023 Tải về
890HD-PGDĐT HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non huyện Tháp Mười năm học 2023 - 2024 Tải về
868/HD-PGDĐT HƯỚNG DẪN Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở Tải về
856PGDĐT-HCTH đề nghị công nhận Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022 - 2023 Tải về
844PGDĐT-HCTHthực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 - 2024 Tải về
815PGDĐT-HCTH triển khai Chương trình Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 Tải về
796PGDĐT-NV tập huấn phần mềm quản lý giáo án năm 2023 Tải về
300TB-VPCPTHÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Tải về
81TB-SGDĐT THÔNG BÁO Tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 Tải về
838UBND-HC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
864PGDĐT-NV hướng dẫn triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo và Chương trình Tiếng Anh tăng cường, năm học 2023 - 2024 Tải về
1495 SGDĐT-GDMNTH hướng dẫn triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo Tải về
1118UBND HUYỆNCông văn mời tham dự hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐUBND ngày 20/6/2023 của UBND Tỉnh về CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN Tải về
623PGDCông văn về chu kỳ đánh giá chuẩn nghề nghiệp và tham gia khóa học trực tuyến cấp tiểu học trên hệ thống TEMIS Tải về
715PGDCông văn đăng ký lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2026 theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ Tải về
718PGDCông văn triển khai nội dung tập huấn tháo gỡ những định kiến về giới và chuẩn mực xã hội đang cản trở việc tiếp cận giáo dục công bằng, đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật và trẻ em thiệt thòi do dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục công lập Tải về
720PGDCông văn triển khai KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” đối với giáo dục mầm non huyện Tháp Mười năm học 2023 - 2024 Tải về
726PGDCông văn tổ chức Tập huấn phát triển chuyên môn cho giáo viên của Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Đồng Tháp - giai đoạn 2 Tải về
756PGDCông văn tham dự Tập huấn dùng thử phần mềm hệ thống thông tin quản lý giáo dục mầm non của Công ty cổ phần đầu tư phát triển & chuyển giao công nghệ Việt Nam (VIETEC.,CORP) Tải về
825SGDCông văn hỗ trợ tạo tài khoản cho gv trên hệ thống TEMIS Tải về
65sở an ninh và đào tạo ban an ninh giao thông tỉnhcông văn về tham gia về cuộc thi xây dựng clip về ATGT Tải về
Công văn mẫu Tải về