TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25.5 – 31.5

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 384/PGDĐT-NV NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2020VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM XÓT MA TÚY NĂM 2020 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Trường Mầm Non Thanh Mỹ 1 xin thông báo về việc đi học lại sau khi nghĩ dịc Covid -19

BUỔI TỌA ĐÀM NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019

Lễ Ra Trường Của Trẻ Mẫu Giáo 5 tuổi Năm Học : 2018-2019

Ngày Hội Giao Lưu Của Bé Vòng Trường Năm 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH MỸ CHÀO MỪNG KỸ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20.11.1982 – 20.11.2018)

welcome mam non 1