TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Vừa qua ngày 26.5 BCH công đoàn trường mầm non Thanh mỹ 1 vừa tô chức tuyên truyền đến công đoàn viên về vấn đề bạo lực gia đình.

Tại buổi tuyên truyền công đoàn viên được nghe:

+Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo
pháp luật.

+ Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của
trẻ em.

+ Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ v
các thành viên gia đình.

+ Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ
gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác.

+ Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm
đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ.

+ Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã
hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững

5

Hình ảnh BCH công đoàn tuyên truyền

Bên cạnh buổi tuyên truyền BCH công đoàn  phối hợp với nhà trường tổ chức cuộc thi “Ngày gia đình Việt Nam”

6

Hình ảnh BCH công đoàn đọc câu hoi đến các đội thi

Tất cả có 2 đội thi: Phần thi có 2 phần, phần thi thứ nhất là trả lời đáp án của BCH đưa ra, phần thi thứ 2 là lý giải đáp án mình vừa chọn.7

2 đội chọn đáp án

8

Đội thi lý giải đáp án của đội

 

Qua hội thi giúp công đoàn viên hiểu thêm:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.
+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống
trong gia đình.
+ Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh.
+ Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền.
+ Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
+ Gia đình – tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe
mạnh để xây dựng đất nước.

Tin từ BCH công đoàn