KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI “DINH DƯỠNG, SỨC KHỎE” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN YÊU THƯƠNG” NĂM 2023- 2024

Tên file: 01.-KH-TO-CHUC-LE-HOI-DINH-DUONG-SK-VA-XUAN-YEU-THUONG-2024.pdf
Tải về
UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THANH MỸ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/KH-MNTM1 Tháp Mười, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” và Lễ hội “Dinh dưỡng, sức khỏe” Năm học 2023-2024

Thực hiện Công văn số 44/PGDĐT-HCTH ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Phòng Giáo dục Tháp Mười về việc hướng dẫn nghĩ và tổ chức đón Tết Âm lịch Giáp Thìn năm 2024;

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;

Căn cứ tình hình thực tế, trường Mầm non Thanh Mỹ 1 xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội “Dinh dưỡng, sức khỏe” và Chương trình “Xuân yêu thương”như sau:

I. MỤC TIÊU:

Thông qua việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, lễ hội, sự kiện, trong trường là hoạt động giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện, trẻ được tham gia hoạt động trong không khí vui tươi, rộn ràng, cũng là dịp để mở rộng mối quan hệ giao tiếp, làm giàu kỹ năng sống cho trẻ.

Đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, lễ hội, sự kiện cho trẻ, là tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi cùng với ba mẹ, CB-GV-NV và bạn bè của lớp, của trường.

Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có một cái tết ấm áp, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Mở rộng và thắt chặt mối liên hệ thân thiết giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng xã hội trong địa phương.

3.  Thành Phần:

Lãnh đạo UBND xã Thanh Mỹ.

Ban đại diện CMHS trường Mầm non Thanh Mỹ 1, các mạnh thường quân nhà hảo tâm.

Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh các lớp trường Mầm non Thanh Mỹ 1.

4.  Nội dung:

  • Chương trình “Xuân yêu thương”

 

Tổ chức Chương trình Văn nghệ mừng xuân và trao quà tết cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị với chủ đề “Xuân yêu thương”.

Dự kiến vận động từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, mạnh thường quân nhà hảo tâm trao tặng 25 (Hai mươi lăm) phần quà cho các em học sinh hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị.

Nội dung chương trình:

+ Văn nghệ chào mừng

+ Tuyên bố lý do giới thiệu khách dự.

+ Bài phát biểu của Ban Giám Hiệu

+ Phát biểu của lãnh đạo địa phương (nếu có).

+ Trao quà tết cho học sinh nghèo. (Quà của UBND Xã Thanh Mỹ, và quà của mạnh thường quân)

4.2. Hoạt động trải nghiệm Lễ hội dinh dưỡng, sức khỏe.
  • Tổ chức dinh dưỡng, sức khỏe cho tất cả các cháu được tham gia vào “Phiên chợ dân gian và ăn buffet” các cháu được trải nghiệm về các loại bánh được làm từ bột, được phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm làm các loại bánh dân gian và các món ăn phù hợp với vùng miền và điều kiện thực tế của địa phương và trẻ được thưởng thức các món ăn theo ý thích, (tự chọn, tự phục vụ).

Hình thức tất cả trẻ được tham gia cùng cô giáo và phụ huynh của nhóm lớp theo sự lựa chọn của cá nhân trẻ (Mỗi nhóm lớp có từ 3-5 phụ huynh cùng tham gia vào với nhà trường).

  • Tổ chức vui chơi ngoài trời với nội dung chơi theo chuyên đề phát triển thể chất như các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. Nhằm phát triển vận động thô cho trẻ như (phát triển các cơ bắp, tay, chân…).

Các Góc chơi bên ngoài lớp học: Vườn hoa cổ tích trẻ phát triển ngôn ngữ…, Khu chơi steam và khu vui chơi trẻ phát triển khả năng khám phá khoa học, hình thành cho trẻ một số khái niệm sơ đẳng về toán, Giúp cho trẻ phát triển các giác quan, có được khả năng tập trung, phối hợp, trật tự và hình thành kiến thức cho trẻ theo chương trình GDMN…. Góc trò chơi dân gian: ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy lò cò…Tổ chức các trò chơi tập thể: Kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt…

Hình thức tất cả trẻ được ra sân chơi, tự lựa chọn các góc chơi theo ý thích của trẻ và giáo viên chịu trách nhiệm lựa chọn nội dung chơi cho phù hợp với trẻ ở góc và đảm bảo an toàn cho trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.  Ban giám hiệu:

Xây dựng kế hoạch, tham mưu về UBND xã và PGD xin ý kiến.

 

Triển khai kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh để phối hợp thực hiện.

Lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị. Thành lập ban vận động quà cho học sinh

Phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV.

2.  Giáo viên – Nhân viên:

Phối kết hợp với phụ huynh, trẻ thực hiện các quầy nơi làm bánh dân gian và các món ăn gần gũi với tập quán, vùng miền, mời phụ huynh cùng tham gia với trẻ CB-GV-NV cung cấp cho bữa tiệc Buffet của các cháu.

Mời phụ huynh đến dự họp để nghe triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội “Dinh dưỡng, sức khỏe” và Chương trình “Xuân yêu thương”, tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng xã hội trong địa phương, mời phụ huynh đến tham gia hỗ trợ cho việc thực hiện buổi lễ hội

Chuẩn bị trang phục cho trẻ, giáo viên, phụ huynh tham gia vào sự kiện, tổ chức cho trẻ được giao lưu cùng các anh, chi, em trong trường với sự hỗ trợ của phu huynh, giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp.

Thực hiện các nội dung phối hợp khác theo sự phân công của nhà trường.

3.  Ban đại diện và Phụ huynh học sinh:

Phối hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong công tác tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tham gia hỗ trợ các thực phẩm, nguyên liệu có sắn cho hội thảo, sự kiện với sự tự nguyệt theo khả năng.

Phối hợp tuyên truyền Lễ hội “Dinh dưỡng, sức khỏe” và Chương trình “Xuân yêu thương” đến cộng đồng xã hội trong địa phương, tham gia giám sát các hoạt động ngày lễ hội của trẻ trong việc tổ chức sự kiện.

Tham gia vào việc làm các loại bánh dân gian và chế biến các món ăn gần gũi với tập quán, vùng miền, phục vụ buổi tiệc Buffet cho cháu và chia sẻ kinh nghiệm kiến thức về các loại bánh dân gian, cùng các trò chơi dân gian cùng giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

4.  Các bộ phận khác (Công đoàn, chi đoàn, Cấp dưỡng, bảo vệ, tạp vụ, nhân viên y tế, văn thư, kế toán):

Phối hợp chuẩn bị môi trường các khu vực hoạt động ngày lễ hội của trẻ.

Bảo vệ trực giữ xe cho các khách mời ngoài cổng trường và bảo vệ an toàn cho trẻ.

Phối kết hợp tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong quá trình tổ chức Lễ hội và các nhiệm vụ khác.

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ
  • Dự trù kinh phí phần Lễ hội “Dinh dưỡng, sức khỏe”:

 

+ Quầy hàng bufe cho trẻ: 7 quầy x 1.000.000đ= 7.000.000đ (Chi từ nguồn vận động XHH từ cha mẹ trẻ bằng hiện vật)

  • Dự trù kinh phí phần chương trình “Xuân yêu thương”

+ Quà cho học sinh nghèo: 25 phần x 200.000đ= 5.000.000đ (Chi từ nguồn vận động XHHGD)

– Trang trí khánh tiết+ bánh nước: 2.000.000đ (Chi từ nguồn ngân sách của đơn vị)

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ hội “Dinh dưỡng, sức khỏe” và Chương trình “Xuân yêu thương” của trường Mầm non Thanh Mỹ 1. Trong quá trình thực hiện kế hoạch các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu có biện pháp hỗ trợ./.

 

Nơi nhn:

–  UBND xã (tham mưu);

–  Phòng GD (BC);

–  Các đoàn thể, BĐ DCMHS (phối hợp);

–  Các bộ phận, tổ (triển khai, t/h);

–  Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

Digitally signed by TRƯỜNG MẦM NON THANH MỸ 1

Reason: I am the author of this document Location: your signing location here

Date: 2024-01-30 10:

26:33

Lê Thị Thúy Hồng