HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG CƠ SỞ TRƯỜNG MN THANH MỸ 1

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành qui định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non (GDMN); giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (gọi là Thông tư số 22);

Căn cứ Hướng dẫn số 95/HD-SGDĐT ngày 16  tháng 8 năm 2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024;

Trường Mầm non Thanh Mỹ 1  tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN” Cấp trường năm học 2023 – 2024: với mục tiêu phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở GDMN; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác, sử dụng, sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy học trong các cơ sở GDMN; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất; đảm bảo đúng qui định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của ngành; có tác dụng giáo dục, khuyến khích giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến các giải pháp trong dạy học, nghiên cứu khoa học giáo dục.

Thời gian tổ chức hội thi phần thi thực hành từ 23/10/2023 đến ngày 26/10/2023

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi GVDG vòng cơ sở tại trường MN Thanh Mỹ 1.

z4812062637865_c9c5c612b988dcbc44e585c9dc40c909

z4812062628512_bba364f1fa642b5f4528acb8c544e3df

z4812062638718_543f04ed18db0a745ec13443c801ecd8

Hình ảnh các bé khám khá trãi nghiệm về ánh sáng

z4811930798858_4fca0000d7ebd1b7d9f70d9e03ed1e3a

Hình ảnh tiết dạy lĩnh vực phát triển thể chất

z4815333061081_276782114adfe7c512ccb4d4bd200aa3

Hình ảnh tiết dạy kỹ năng khi gặp hỏa hoạn

z4815333071277_57af088fc7db16dba50bee33a2ce99cb

z4815134716445_9dcd0067f2fe0f9feebd050287d86477

z4815241424524_433a442c95f30b7a4b767dc8bc2b1e4c

Hình ảnh tiết dạy giáo dục về rác thải

z4815282332421_b9a0c2662dc0493c0722d08c7e35dc89 (1)

z4834709372400_f611b3d8e18e9706002b9c7b28731905

z4835049141260_823575786eddcf8ae5f13b39153e12db

z4835049133435_0d2e50ff26a742ed192944d1b4821027

Một số hình ảnh về hoạt động vận động minh họa theo bài hát

z4834690426278_e25e7e62dc78ba8bd06b73272578cd9e

z4834072739616_43f2b4276fdcae92dca68314fa480b0f

Hình ảnh các bé thảo luận nhóm trãi nghiệm về các giác quan

z4834709463153_9eb03a7d455cc41f86e8ad0a4bf0ea89

Hình ảnh hoạt động quan sát con cá của các bé lứa tuổi nhà trẻ

z4834709444960_12a6fe8c7f04d32bfc9f3148c0f36ef8

Hình ảnh các bé tham gia trò chơi

Thông qua hội thi giúp giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng tốt vào công tác giảng dạy tại lớp học.

Tin từ Trường MN Thanh Mỹ 1