Tổ chức triển khai nội dung tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên. Năm Học: 2023-2024

– Căn cứ Công văn số 1104 /PGDĐT-NV ngày 20 tháng 10 năm 2023 của PGD & ĐT Huyện Tháp Mười V/v Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2023 – 2024;

– Ngày 4 tháng 11 năm 2023 Trường MNTM 1 tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2023 – 2024

* Nội dung tập huấn như sau:

– Phát triển năng lực số cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non.

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN.

– Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở GDMN.

– Hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp một.

– Hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một đáp ứng yêu cầu liên thông Chương trình tiểu học.

– Xây dựng môi trường giáo dục và phối hợp các lực lượng tham gia chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một.

– Tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lí và giáo viên mầm non tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ tại các cơ sở GDMN và trao đổi, thảo luận về kế hoạch triển khai Chương trình trong năm học 2023 – 2024.

– Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

z4895833008502_e026ec4ea9236de355541d4180269c9a (1) z4895835276243_7504424c290f306fa355f04622e3c2b9

Hình ảnh các giáo viên thảo luận trong buổi tập huấnz4895835720709_2336fca7947dcdb6f2479a5c8036df04 z4895836111511_96b0f1d387f31f650db520bef7a2b99f z4895836395741_0b84bfdfb523979e90d1e7dd317f2d7b z4895836768212_b9bfb25d06deb52d4e261febeaea326b

Hình ảnh các giáo viên trình bài phần thảo luận của nhóm mình

z4895837191625_9330b5dd948bdecb25de27aa7e2241e2 z4895837819985_7d7929b1e26f2de41e1ce52211c1152e

Hình ảnh các cô thảo luận đóng vai tình huống

z4895838494029_26696a5d7bc2a24807b611c011988bb4 z4895838763231_279ad3243b204e0ae5939d355f8ce42a z4895839872045_f450effd08b5eafd43b121728ca6a305 z4895843958528_8c0146901d3c455d18322d6ed219ad15

Hình ảnh các cô chơi trò chơi

– Thông qua buổi tập huấn giúp giáo viên có những kiến thức mới để phát triển năng lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số vào trong công tác giảng dạy và quản lý hồ sơ cá nhân.  Ứng dụng những phương pháp hình thức mới ứng dụng vào các hoạt động, tiếp cận đa văn hóa vào hoạt động âm nhạc

Tin từ Trường MN Thanh Mỹ 1