TRƯỜNG MẦM NON THANH MỸ 1 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG.

Để chào mừng đại hội Đảng bộ xã Thanh Mỹ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; huyện đã chọn trường mầm non Thanh Mỹ 1 xây dựng 1 công trình chào mừng đại hội Đảng.

Trường mầm non Thanh Mỹ 1 đã thực hiện cải tạo khu vực trước cổng trường thành vườn hoa.1

Hình ảnh trước khi thực hiện.

Nhà trường đã phối hợp với Chi đòan, công đoàn và các ban ngành đoàn thể thực hiện cải tạo lại khu vực trước cổng trường.

2

Hình ảnh CB-GV-NV đang thực hiện sơn vẽ lại các bức tường trước cổng trường

3

Hình ảnh tiến hành cải tạo đất và phủ xanh 

Khi cải tạo và sơn vẽ khu vực phía trước cổng trường xog thì nhà trường tiến hành trồng cây xanh và hoa vào khu vực đã được cải tạo

4

Hình ảnh trồng cây xanh và hoa vào khu vực đã cải tạo.

Sau khi thực hiện việc cải tạo, sơn vẽ và trồng lại cây xanh, hoa trước cổng trường. Bây giờ khu vực phía trước cổng trường đã trở thành 1 vườn hoa  tươi tốt vad xinh đẹp.

5

Hình ảnh khi công trình đã hoàn thiện