HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, trường mầm non Thanh Mỹ 1 tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2019-2020

f0f2dfa35bcabd94e4db

Giáo viên sẽ trãi qua 2 phần thi phần 1 là thực hành 2 tiết dạy trên lớp học với nội dung tự cho và bắt thăm theo lĩnh vực.

f35764dd51b3b7edeea2

Đa số các cô có chuẩn bị tốt để tham gia hội thi, thể hiện đầy đủ 5 lĩnh vực.

18c9ef2b9f43791d2052

f170178822e6c4b89df7

6a336bc1ada84bf612b9

Trẻ tham gia tích cực vào tiết học, hoạt động diễn ra rất sôi nổi và tích cực.

7720d5dfe0b106ef5fa0

Qua hội thi trẻ được tham gia vào các hoạt động vui chơi trãi nghiệm, gây được sự hứng thú và tò mò từ trẻ.

a90188c85ed8b886e1c9

Ở phần thi thứ 2 các cô sẽ được thi Lý thuyết bao gồm trắc nghiệm và tự luận nội dung trong chương trình GDMN. Kết thúc hội thi kết quả đạt 12/14 giáo viên tham gia. qua hội thi đã chọn dược 5 GV tham gia thi huyện trong thời gian sắp tới. Hội thi cũng là dịp đánh giá lại năng lực chuyên môn của giáo viên cũng là dịp cho giáo viên tham gia học hỏi chia sẽ kinh nghiệm với nhau. Để bộ mặt chuyên môn của nhà trường ngày càng tốt hơn.