TRƯỜNG MẦM NON THANH MỸ 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB-CC-VC NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện theo công văn hướng dẫn số   /HD-LĐLĐ ngày  /  /2019 của Liên Đoàn lao động Huyện Tháp Mười về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019 – 2020, sáng ngày 28/9/2019 trường Mầm non Thanh Mỹ 1 tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2019 – 2020. Nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ CBCCVC trong nhà trường và để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

5497457b8dcd6a9333dc

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hằng năm được tổ chức theo qui định. Một mặt để đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nhằm nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với ban giám hiệu nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

cf999f865630b16ee821

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường Mầm non Thanh Mỹ I tham gia hội nghị nghiêm túc.

efa7d4f61d40fa1ea351

Đồng chí Lê Thị Thúy Hồng – Hiệu trưởng nhà trường trình bày trước hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC-VC năm học 2018 – 2019 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và kế hoạch năm học 2019 – 2020

eaf293eb5a5dbd03e44c

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thúy Phượng – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên thông qua danh sách Tuyên dương khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua năm học 2019 – 2020.

02c39bdde36c04325d7d

c51b112dd89b3fc5668a

d52e457b8ccd6b9332dc

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Thanh Mỹ I và bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn. Cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà nhà nước giao phó.

c4ce7c1105a0e2febbb1